Povijesne teme u digitalnom internetskom časopisu

U novom 2818. broju Školskih novina u rubrici “Web” objavljen je kraći osvrt na Hrvatski povijesni portal:

Iz mnoštva digitalnih, intemetskih časopisa na hrvatskom jeziku, pozornost nam već neko vrijeme privlači jedan posvećen povijesti – Hrvatski povijesni portal.

On ne samo da se uspijeva održati i biti koliko-toliko ažuran, nego – šireći krug suradnika, a zahvaljujući ponajviše prof. M. Hajdaroviću – postaje sve bogatiji sadržajem pa zbog toga može biti privlačan svima koji iz povijesti žele/moraju nešto naučiti, a uz to biva taj portal i mjestom razmjene iskustava dobre nastavne prakse te koristan nastavnicima Povijesti i u nastavi Povijesti. U rubrici Sadržaj prilozi se mogu pretraživati po pripadnosti hrvatskoj povijesti, zatim na lenti vremena, po temama, životopisima i/ili po vrstama materijala iz školske prakse. Rubrika Novosti prati aktualna zbivanja (u prvom redu stručne skupove i učenička natjecanja), donosi najave i upućuje na dokumente i aktivnosti Agencije za odgoj i obrazovanje i MZOŠ-a. Uz pohvalu što se sadržaj Hrvatskog povijesnog portala pohranjuje na HAW-u (Hrvatskom arhivu weba), poželjeti je ovom portalu da se razvija, obnavlja i potraje dugo te da pridonese modernizaciji nastave Povijesti.

A. Jelin

One thought on “Povijesne teme u digitalnom internetskom časopisu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>