Joe Namath Jersey  Novi (sesti) broj VIPa – Miljenko Hajdarović – osobni blog

Novi (sesti) broj VIPa

Vrijednost našeg projekta je nedavnodobila značajno priznanje kada je profesor Hajdarović dobio poziv da kao hrvatski predstavnik ovog ljeta otputuje u Jerusalem. Početkom kolovoza će se u Yad Vashemu usklopu Međunarodne škole o holokaustu održati međunarodni seminar za učitelje koji su završili program te škole, a u svome su radu iskazali zavidne rezultate. Agencija za odgoj i obrazovanje je predložila da u ime Hrvatske ove godine u Izrael otputuje Miljenko Hajdarović, profesor naše škole. Prošle su godine na sličnom seminaru sudjelovali predstavnici 53 svjetske države, pa možemo sa veseljem reći da će se ove go-dine za našu školu sigurno čuti na svjetskoj razini!!!

Dee Ford Authentic Jersey