Infografika: Preporuke nastavnicima za odgovorno korištenje Facebooka

Elektronički časopis Hrvatski povijesni portal je za listopadski broj najavio temu “Nastava povijesti”. Jedna od tema biti će korištenje društvenih mreža u nastavi povijesti. Prenosim infografiku koja će biti objavljena u časopisu. Ovo je verzija za prikaz na računalu, a infografiku za print članovi Hrvatskog povijesnog portala mogu skinuti na sljedećem linku: http://povijest.net/?p=170

Infografika: Preporuke nastavnicima za odgovorno korištenje Facebooka

Infografiku je 31.8.2013. uz popratni tekst objavio portal srednja.hr