Clionaut = mješavina stvari koje volim u životu: Clio (kao muza povijesti) + naut (od astronaut i internaut [Internaut vješto koristi online usluge, tipično naučeno kroz godine iskustva, s dobrim poznavanjem korištenja tražilica, internetskih resursa, foruma, news grupa i chat soba u potrazi za Informacijom. Što netko više zna o Internetu, njegovoj povijesti i politikama, tim im više pristaje naziv internaut.])

Clionaut = a mix of the things I love in life: Clio (as the muse of history) + naut (from astronaut and internaut [internaut skillfully uses online services, typically learned through years of experience, with good knowledge of using search engines, Internet resources, forums, news groups, and chat room in search of Information. The more someone knows about the Internet, its history, and policies, the more suitable the name internet user.])


Vlasnik i urednik bloga je Miljenko Hajdarović.

Sve objave su nekomercijalne i služe informiranju zainteresirane javnosti.

Ovdje objavljeni stavovi su osobni i ne odražavaju mišljenje ni jedne organizacije s kojom surađujem.

The owner and editor of the blog is Miljenko Hajdarović.

All announcements are non-commercial and serve to inform the interested public.

The views expressed here are personal and do not reflect the opinion of any organization I work with.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Kontakt: