Miljenko Hajdarović je diplomirao povijest i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2005. do 2018. i ponovno od 2022. godine radi kao nastavnik (Pov, Soc, PiG, GOO) u osnovnim i srednjim školama. Od 2018. do 2022. godine radio je za izdavačku kuću Profil Klett kao urednik tiskanih i digitalnih izdanja. Doktorski kandidat na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti (Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja). Izabran među HISTOLAB stipendiste 2023. godine.

Miljenko Hajdarović graduated in history and sociology at the Faculty of Philosophy in Zagreb. From 2005 to 2018 and again from 2022, he worked as a teacher (History, Sociology, Politics, Civics) in primary and secondary schools. From 2018 to 2022, he worked for the publishing house Profil Klett as an editor of printed and digital editions. Doctoral candidate at the Faculty of Education (Educational Sciences and Educational Perspectives). HISTOLAB fellow in 2023.


Sudjelovao je u brojnim projektima (Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava, EUROCLIO, Hrvatska udruga nastavnika povijesti, HERMES, Kuća Anne Frank, Cjelovita kurikularna reforma, itd.).

He participated in numerous projects (Association for Education and Promotion of Human Rights, EUROCLIO, Croatian Association of History Teachers, HERMES, Anne Frank House, Complete Curriculum Reform, etc.).

Vojko Sterk na otvaranju izložbe "Anne Frank - Povijest za sadašnjost"
Vojko Sterk na otvaranju izložbe “Anne Frank – Povijest za sadašnjost”
Povodom nagrade Belma za udžbenik Vremeplov 7
Konferencija za novinare inicijative za uvođenje Građanskog odgoja

Održao je više desetaka predavanja i sudjelovao na brojnim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Izdvojena recentna izlaganja/sudjelovanja.

He gave dozens of lectures and participated in numerous conferences in Croatia and abroad. Selected recent lectures/participations.

Autor je više stručnih i znanstvenih radova, desetak udžbenika, drugih obrazovih materijala i knjiga. Microsoft Certified Educator, MIE Expert, Flipgrid Ambassador, Google Certified Educator…

He is the author of several professional and scientific works, a dozen textbooks, and other educational materials, and books. Microsoft Certified Educator, MIE Expert, Flipgrid Ambassador, Google Certified Educator…

BELMA - Best European Learning Materials Awards 2021