24sata

24 sata: Uz Facebook puno lakše uče o važnim povijesnim osobama

Svakog dana  u tiskanom izdanju 24sata stručnjaci, profesori i učitelji, roditelji i djeca, obični ljudi i znanstvenici upozoravat će na probleme, otkrivati rješenja i objašnjavati slučajeve koji mogu pomoći da imamo bolje obrazovanje za bolju Hrvatsku.

Nastava povijesti orijentirana je na prepoznavanje povijesnih procesa, ključnih događaja i likova te usvajanje vještina analize povijesnih vrela. U razredu nastavnici i učenici kao izvore znanja koriste udžbenike, radne bilježnice, atlase i rijetko povijesne čitanke. Tiskani nastavni materijali vrlo su ograničeni. Nastavnici su se trudili uvesti i lente (crte) vremena, pokazne kartice s ilustracijama, plakate, fotografije, zidne karte i dr., objašnjava Miljenko Hajdarović iz Srednje škole Čakovec u svojem radu o eksperimentalnoj primjeni internetskih alata u nastavi, a u kojoj je sudjelovao dio učenika. Koristili su društvene mreže Facebook i Pinterest te aplikaciju Moodleza izradu i održavanje online kolegija putem interneta. Continue reading

Sinisa Golub
Dubioza Kolektiv i Ljenivci

Projekt Zajednica: Dubioza kolektiv

Obzirom da je namjena projekta Zajednica da se učenici upoznaju sa dobrim i lošim stranama što više različiti zanimanja, poziva ili poslova kontaktirao sam nekoliko glazbenih sastava i pozvao ih na suradnju. Osnovni uvjet kod odabira bendova je bio bave li se i na koji način socijalnom tematikom. Na izuzetno veliko i pozitivno iznenađenje javila se ekipa Dubioze kolektiva i pristala na suradnju. Doduše uz jednu manju promjenu – da mi budemo njihovi gosti u njihovom radnom okruženju. Continue reading

Web

Eksperimentalno korištenje Facebooka, Pinteresta i Loomena u nastavi povijesti

Uvođenje online alata u nastavu povijesti

U predmetnim kurikulima za nastavu povijesti definirano je: „Cilj je poučavanja i učenja povijesti u srednjoj školi razviti kod učenika sposobnost povijesnog mišljenja i širenje temeljnih povijesnih znanja o povijesti svoje nacije, (…). Sposobnost povijesnog mišljenja omogućit će učenicima da vrednuju dokaze, razviju komparativnu i uzročno-posljedičnu analizu, interpretiraju povijesne podatke, te konstruiraju čvrste povijesne argumente i povijesne perspektive.“ [1] Nacionalni okvirni kurikulum iz 2010. godine je u nastavi povijesti odredio osam temeljnih kompetencija poredanih po važnosti. Tako je na peto mjesto postavljena „digitalna kompetencija“ koja se odnosi na sigurnu i kritičku upotrebu informatičko-komunikacijske tehnologije. Continue reading

2014-11-25-Medjimurje-3109

Slava učenika je slava učiteljeva

Profesor povijesti u Srednjoj školi Čakovec Miljenko Hajdarović, poznat inače i kao osnivač i predsjednik Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava, za 3.A razred, kojem je razrednik, osmislio je projekt Zajednica. Njime nastoji učenike dodatno motivirati u razmišljanjima o odabiru smjera studija nakon srednje škole. U nastojanju da na satu razrednog odjela predstavi zanimljive ljude različitih profesija. iz raznih segmenata društva, dosad su u 3.A gostovali saborska zastupnica Marija Lugarić. Ana Mikulić iz Volonterskog ureda Međimurje, profesor s Odsjeka za fiziku Sveučilišta u Splitu Dejan Vinković, Maja Jurišić iz Etične banke, a iz novinarskih redova ovih su dana gošće bile Anamarija Horvat Šanl iz Dopisništva HRT-a Čakovec – Varaždin iAleksandra Ličanin iz naše redakcije. Continue reading