Historian | Educational consultant | Holocaust Educator | PhD Candidate | Textbook author/editor

Oznaka Jugoslavija

Danas kad sam postao pionir

Mnoge generacije, danas odraslih ljudi, koje su obrazovanje počele tijekom postojanja Jugoslavije sjećaju se današnjeg dana s određenom nostalgijom. Iako neki povezuju pionire s komunizmom ili imaju animozitet prema petokraci dan kad smo postali pioniri za svako dijete bio je… Nastavi čitati →

Početkom Hladnog rata Jugoslavija je rušila američke zrakoplove

U napetim odnosima na početku Hladnog rata američko je zrakoplovstvo bez previše razmišljanja koristilo jugoslavenski zračni prostor za prebacivanje savezničkih snaga iz Austrije u Italiju i obrnuto. Uobičajeno se za takve transporte koristio nenaoružani C-47. FNRJ je protestirala zbog takvih… Nastavi čitati →

Ozna i Udba – braniči jugoslavenskoga poretka

Jugoslavenska sigurnosna tajna služba imenom Uprava državne bezbednosti (UDB) utemeljena je radi sprečavanja svih aktivnosti usmjerenih kao rušenju komunističke vlasti. Počeci Udbe sežu u prosinac 1942. kada je Tito naredio da se formira obavještajna služba u partizanskom pokretu. Ipak se kao… Nastavi čitati →

Akcija Feniks ili Bugojanska akcija

Akcija Feniks je Udbin naziv za terorističku akciju hrvatskih emigranata koji su se u lipnju 1972. godine ubacili u Jugoslaviju i više od mjesec dana se sukobljavali sa pripadnicima jugoslavenskih vlasti. Ta se akcija u hrvatskoj literaturi naziva Bugojanska akcija…. Nastavi čitati →

Poslijeratna gerila (križari) u Jugoslaviji

Vodstvo NDH pripremalo je osim prijelaza na stranu saveznika pred sam kraj rata i vojno rješenje radi obrane od partizana. Trebala je biti uspostavljena bojišnica na liniji Varaždin-Koprivnica-Sisak-Petrinja-Karlovac. Osim toga pripremao se i gerilski otpor u partizanskoj pozadini. Ta gerila… Nastavi čitati →

© 2024 Clionaut — Pogoni WordPress

Temu izradio Anders NorenGore ↑