Za sve koji su prošlim pričama osjetili potrebnu da se obrate nekim institucijama države Rvackije Mile Gubica je sastavio zanimljivi adresar. Svoje upite možete poslati samo na jednu adresu ili ako imate volje na sve. Možda će imati više učinka ako šaljete na više adresa.

Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Školski odbor donosi odluke o usvajanju svih zakonima propisanih akata: školskog Statuta , pravilnika, godišnjeg plana i programa rada i drugih. Školski odbor prati cjelokupan rad škole te donosi odluke, rješenja, zaključke, upute i daje mišljenje o svim važnim pitanjima, materijalno-financijskim, imovinsko-pravnim, radno-pravnim, pedagoškim i svim drugim. Podnesci prema školskom odboru mogu biti anonimni i naravno potpisani (onda naravno i možete očekivati odgovor). Adresa za slanje je:

Osnovna škola “Petar Zrinski” Šenkovec
Školski odbor
Maršala Tita 21, Šenkovec
4000 Čakovec

Međimurska županija

Osnivač škole je Međimurska županija i ona kao takva provodi nadzor nad cijelokupnim poslovanjem škole (jer ih naravno i financira). Trenutno je za školstvo zadužen zamjenik župana Matija Posavec. Podnesci mogu biti anonimni i naravno potpisani (onda naravno i možete očekivati odgovor). Adresa za slanje je:

Međimurska županija
Matija Posavec, zamjenik župana
R. Boškovića 2
40000 Čakovec

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji

Ured državne uprave se najviše brine za birokratsku papirologiju i oni pregledavaju da li su svi dokumenti škole (poput pravilnika, odluka i sličnih) u skladu sa zakonom. Mile Gubica je tom uredu poslao opsežno pismo početkom rujna i do sada mu nisu odgovorili. Vjerojatno imaju puno posla jer je Mile posla desetak stranica teksta (kasnije ćete ih čitati i na ovim stranicama). Nažalost se Miletu čini da je tu više pauna koji zajedno surađuju. Podnesci mogubiti anonimni i naravno potpisani (onda naravno i možete očekivati odgovor). Adresa za slanje je:

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Služba za društvene djelatnosti
R. Boškovića 2
40000 Čakovec

Inspekcija ministarstva

Prosvjetna inspekcija obavlja nadzor nad zakonitošću rada osnovnih škola. Inspekcijski se postupak pokreće po službenoj dužnosti. Prosvjetna inspekcija dužna je razmotriti podneske građana koji se odnose na poslove iz njezinog djelokruga i izvijestiti podnositelje o poduzetim mjerama. Podnesci mogu biti anonimni i naravno potpisani (onda naravno i možete očekivati odgovor). Adresa za slanje je:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Odjel za inspekcijske poslove Zagreb
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Pravobraniteljici za djecu

Pravobraniteljici za djecu mogu se javiti svi koji žele upozoriti na slučajeve povreda prava djeteta. Prijave se mogu odnositi na povrede prava pojedinog djeteta ili na opće pojave koje ugrožavaju prava i interese djece. Prijave se mogu podnijeti usmeno, telefonom ili osobno te u pisanom obliku:

poštom, na adresu Pravobraniteljica za djecu, A. Hebranga 4/1, 10000 Zagreb
na faks broj + 385 1 4921 277
na e-mail info@dijete.hr