Početkom kolovoza ove godine komentirao sam karikaturu objavljenu u lokalnom tjedniku “Međimurje”. U humor se svašta zamata i često se koriste “granične” poruke koje nadograđuju već postojeće stereotipe.

Navedeni tjednik takve je ispade imao više puta. Novinarsko vijeće časti Hrvatskog novinarskog društva je 22. prosinca 2016. godine jednoglasno izreklo opomenu aktualnoj glavnoj urednici lista Međimurje. U obrazloženju između ostalog navode: “Kako karikatura šalje neutemeljenu, ružnu poruku ne samo o Romima već i o ostalim pripadnicima tamne rase…”.

Izvorna objava karikature 1. kolovoza 2016.: https://medjimurje.hr/karikature/karikatura-182016-0-0-24853/