• Školske stvari,  U medijima

    Spajalicama do muzeja holokausta

    Učenici povijesne grupe Osnovne škole Šenkovec tijekom školske godine sudjelovat će u projektu pod nazivom “Učenje o ljudskim pravima na primjeru holokausta”. Učenici, u dobi između 12 i 14 godina, tako će tijekom godine naučiti više o ljudskim pravima, genocidu, rasizmu, antisemitizmu, holokaustu i toleranciji. U sklopu projekta učenici sudjeluju u dva međunarodna projekta. Prvi je projekt “Muzej holokausta u razredu” (Classroom Holocaust Museum) koji vodi kanadski profesor Wayne MacIntyre, a u sklopu kojeg će učenici pomoću spajalica izraditi mali muzej. Svaka spajalica predstavlja dušu nestalu u holokaustu, a svaka će škola koja sudjeluje u projektu u napraviti lance od 100.000 spajalica.