Historian | Educational consultant | Holocaust Educator | PhD Candidate | Textbook author/editor

Oznaka MZO

Komentar razgovora mistrice Divjak u Slobodnoj Dalmaciji

Ovo je komentar na dijelove razgovora Marijane Cvrtila s Blaženkom Divjak, objavljen na internetskom izdanju Slobodne Dalmacije 25. prosinca 2018. godine. Razgovor je dostupan na ovom linku.

© 2024 Clionaut — Pogoni WordPress

Temu izradio Anders NorenGore ↑