Mile Gubica je jučer sa najmanjima kozlićima čekao njihovu kočiju koja ih vozi kući. Razgovarali su o sportovima sa loptom, o tenisu i skvošu. Iznenada jedan od najmanjih kozlića ga je pozvao. 

– Pripovjedavaču, znate da vas paun mrzi?!?

Mile je zastao na trenutak, progutao knedlu i odgovorio:
– Da, znam! Odakle ti to? Gdje si to čuo?

Mali ga je kozlić gledao u oči i rekao da je njegovoj mami Šime rekao da je pripovjedavač Mile jedan manipulator. I još je rekao da bi volio da Mile otiđe iz naše štale.