Prvi susret sa nečim što se zove Moodle imao sam tijekom prve godine rada na Hrvatskom povijesnom portalu. Već u prvoj godini tijekom 2006. kao suradnik se javio Josip Šarčević. Kao profesor povijesti u Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima na svom je kućnom računalu vrtio Moodle za nekoliko svojih naprednih učenika. Obzirom da sam entuzijastično prihvatio nove mogućnosti što nam je informatička revolucija unosila u učionice Moodle mi je privukao pozornost. “Vrtio” sam ga na zakupljenom hostingu i učionio mi se kao fantastičan alata za pomoć u učenju.

Zajedno s kolegama sam krajem 2007. godine osnovao Udrugu za primjenu interneta u obrazovanju “Spužva”. Glavni cilj udruge trebao je biti razmjena informacija s područja društveno-humanističkih i prirodoslovnih znanosti putem interneta s ciljem modernizacije nastave, te poticanje međusobne suradnje nastavnika svih profila u cilju modernizacije nastave. Ideja je bila koristiti Moodle za širenje dodatnih nastavnih sadržaja i igara za vježbanje gradiva. Kolega je u sklopu glazbene kulture počeo izrađivati sadržaje slično kao i ja iz povijesti. Odradili smo i nekoliko stručnih usavršavanja za učitelje, ali bez odaziva.

Sada sa vremenskim odmakom vidim da je korištenja takvog alata u školskoj godini 2007./2008. bilo izuzetno utopistički iz više razloga. Među osnovne ću uvrstiti slaba penetracija interenta u domove učenika, spora internetska veza i općenito slabo informatičko znanje učenika i njihovih roditelja. čini mi se da je Moodle najpogodniji za visoko i više obrazovanje, zatim nešto manje za srednje škole i vrlo upitno za razinu osnovne škole (osim naravno u polagano uvođenje kroz niz godina).

Prelaskom na rad u srednju školu ponovno sam počeo aktivno razmišljati o primjeni Moodla za obogaćivanje nastave kao i za pomoć onim učenicima koji su radi sporta ili bolesti često odsutni sa nastave. Realizacija je počela s početkom tekuće školske godine 2013./2014. u kojoj predajem predmete povijest, politika, sociologija i fakultativnu “Holokaust i ljudska prava” u Srednjoj školi Čakovec. Korištenje Moodla sam uključio u nastavni plan i program iz navedenih predmeta, te sam navedene kolegije otvorio na CARNetovom Loomenu.

Što je Moodle?

Moodle je kratica za engleski naziv Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Radi se o besplatnoj aplikaciji za učenje. S Moodleom se povezuju termini LMS (Learning Management System) i VLE (Virtual Learning Environment). Prema statistici iz lipnja 2013. godine Moodle je koristilo preko 70 milijuna korisnika na oko 83.000 registriranih stranica. Otvoreno je više od 7,5 milijuna tečajeva na kojima radi oko 1,2 milijuna “nastavnika” (odnosno autora tečajeva).

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet već duži niz godina održava Moodle sustav (Loomen) za sve članove hrvatske akademske i školske zajednice. Svi nastavnici, učenici i studenti mogu se uz pomoć AAI@Edu.hr identiteta prijaviti na Loomen i koristiti dostupne sadržaje.

Loomen u srednjim školama Međimurja i šire

U Međimurskoj županiji djeluje 7 srednjih škola: Ekonomska i trgovačka škola, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Gospodarska škola Čakovec, Graditeljska škola Čakovec, Srednja škola Čakovec, Srednja škola Prelog i Tehnička škola Čakovec.

Na web stranicama Ekonomske i trgovačke škole se vidi da ulažu napor u njeno održavanje, vide se linkovi na eTwinning program, Facebook stranica, ali nema tragova Moodlea. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec koristi Carnetov CMS sustav i redovito prati školske aktivnosti. Koriste PROPYX (sustav za online provjeru znanja iz informatike za korisnike udžbenika izdavača Pro-Mila d.o.o.). U sustavu Loomena imaju otvoren jedan kolegij za održani međunarodni prirodoslovno-matematički susret. Gospodarska škola Čakovec je nedavno sudjelovala u programu Comenius u sklopu kojeg su sudjelovali na seminaru Building research-based MOODLE materials in MST. Moodle koriste jedino za evaluaciju Comenius projekta “Wine – an European asset”. Graditeljska škola Čakovec ima svježe obnovljenu web stranicu na Carnetovom CMS-u i Facebook poslovnu stranicu. Na Loomenu imaju otvorena tri kolegija: CREDU – prekogranični program edukacije snimanja i dokumentiranja graditeljske baštine; E-learning u nastavi (za edukaciju nastavnika struke) i Inkscape (uz koji stoji “u izradi”). Srednja škola Prelog također na svojim web stranicama koristi Carnetov CMS. Odmah na gornjem izborniku imaju jasno istaknuti link “Online tečajevi” koji vodi na Nacionalni portal za učenje na daljinu “Nikola Tesla”. Na tom linku učenici imaju pristup digitalnim obrazovnim sadržajima iz biologije, fizike, kemije, matematike i dvije razine engleskog jezika. Na Loomenu imaju otvorena tri kolegija: informatika za 2. razred ekonomist (2 puta) i Mezopotamija – Feničani. Tehnička škola Čakovec također na svom CMS-u ima link na portal “Nikola Tesla”. Na Loomenu imaju tri kolegija: Antene, Multimedija i Informacije i komunikacija. Srednja škola Čakovec na svojim web stranicama koristi Carnetov CMS i link na Facebook poslovnu stranicu. Na Loomenu su otvoreni kolegiji: Povijest 2, Politika, Sociologija i Holokaust i ljudska prava.

Na Loomenovom indeksu srednjoškolskih ustanova koje koriste Moodle su navedene 132 ustanove. Usporedimo li tu brojku s aktualnim popisom srednjoškolskih ustanova MZOS-a možemo doći do podatka da je oko četvrtine naših srednjih škola barem isprobalo Loomen.

Zašto koristiti Loomen?

Citirati ću nekoliko vrlo zanimljivih dijelova iz rada “Praktična iskustva primjene e-učenja u srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi”:

  • Temeljne zadaće LMS sustava s gledišta nastavnika su: olakšati objavu različitih nastavnih materijala, olakšati komunikaciju s korisnicima (učenicima i studentima) i omogućiti provjeru znanja na daljinu. Glavne zadaće LMS sustava s gledišta korisnika (učenika i studenata) su: olakšani pristup nastavnim materijalima, moguće provjere znanja na daljinu i olakšana komunikacija između učenika i nastavnika.
  • Pod računalnom provjerom znanja ovdje se podrazumijeva provjera znanja koja se u potpunosti provodi pomoću računala. To znači da ispitanik pokreće program i na računalu odgovara na postavljena pitanja ili rješava postavljeni zadatak. Nakon što ispitanik završi s rješavanjem računalo provjerava odgovore i rješenja i na temelju unaprijed zadanog i ispitaniku poznatog kriterija ocjenjuje ispitanika. Na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu računalne provjere znanja se provode već dvadesetak godina. […] Pokazalo se da s gledišta nastavnika računalna provjera znanja pruža veliku uštedu vremena glede ispravljanja, obrade podataka, evidencije i statističke obrade rezultata. S gledišta ispitanika dvije glavne prednosti su: nepristranost provjere znanja i činjenica da je rezultat provjere poznat neposredno po završetku provjere.
  • Uvođenjem drugačijih modela e-učenja željelo se učenike iz pasivne postaviti u aktivnu ulogu.
  • Sustav primjerice omogućuje: oblikovanje nastavnih sadržaja, upravljanje učenicima – sudionicima tečaja, stvaranje rasporeda aktivnosti, zadavanje sadržaja u kalendaru obaveza, izradu on-line testova znanja, automatsko provjeravanje odgovora i ocjenjivanje korisnika, te uporabu raznih alata za komunikaciju i kolaboraciju među korisnicima. Sadržaj se može organizirati po tematskim cjelinama, poglavljima i lekcijama što omogućava jednostavan pregled. Usvojena znanja i vještine moguće je provjeriti pomoću Zadataka (učenici rješenja pohrane u sustav da bi ih nastavnik- mentor pregledao i vrednovao) i Testova. Treba istaći velike mogućnosti oblikovanja testova sustavom Moodle. Moguće je oblikovati pitanja različitog oblika i vrste, a zbog smanjivanja mogućnosti varanja, moguće je uključiti promjenu redoslijeda pitanja te mogućnost promjene redoslijeda odgovora u pitanju. Testovi se ispravljaju automatski, pa učenik dobiva povratnu informaciju odmah po završetku testa. Nastavnik ne mora trošiti vrijeme na rutinske poslove ispravljanja i ocjenjivanja. Zbog objektivnosti vrednovanja uspješnosti rada učenika bitno je Testove i Zadatke provoditi za vrijeme nastavnog sata, u kontroliranom okruženju. Suradnja između nastavnika i učenika ostvaruje se forumom i elektroničkom poštom.
  • Praktično iskustvo je pokazalo da je e-učenje pomoću sustava Moodle odličan način prenošenja znanja. Za izradu kvalitetnog tečaja nastavnik treba biti educiran i treba utrošiti mnogo vremena i truda. E-tečaj treba neprestano provjeravati, nadzirati i popravljati. Nagrada nastavniku je djelotvorniji prijenos znanja i zadovoljstvo učenika.
  • Jedina ozbiljna prepreka većoj zastupljenosti e-učenja u srednjoškolskoj nastavi je nespremnost nastavnika educirati se i uložiti trud u pripremu i provođenje e-učenja. U većini obrazovnih ustanova takav trud neće ni na koji način biti nagrađen, a moguće poteškoće primjene e-učenja mogu dovesti nastavnika u neugodan položaj. Nakon uspostave sustava nastavnik će utrošiti često više vremena u radu sa studentima nego u slučaju tradicionalne nastave ali će njegova uloga biti drugačija. Umjesto prenošenja znanja ex cathedra nastavnik preuzima ulogu savjetnika i osobe koja usmjerava korisnika kako usvojiti potrebna znanja. Mnogo više vremena nastavnik provodi u kreativnom načinu poučavanja. S gledišta korisnika prednosti su: multimedijalnost nastavnih materijala, mogućnost učenja u vrijeme i na mjestu koje korisniku odgovara i dostupnost nastavnika. S obzirom na sve višu informatičku pismenost i navike uporabe računalne tehnologije kod studenata, njima e-učenje postaje prirodan način razmjene informacija i nije potrebno praktično nikakvo učenje da bi se mogli služiti tehnologijom e-učenja.

Za potporu uvođenju Moodlea u nastavu otvorio sam Facebook grupu u kojoj učenike obavještavam o novo objavljenim materijalima i vježbama koje mogu isprobati. Upravo učenici 2.a razreda vježbaju za pisanu provjeru znanja iz povijesti. Sastavljena je baza od 98 pitanja (točno-netočno, kratki odgovori, višestruki izbor) koja je uključena u test od 12 pitanja. Svakim ponavljanjem testa učenici dobivaju novi set pitanja. Na pitanja se prvo odgovori, a nakon predaje učenici odmah vide rezultate, mogu provjeriti što su dobro ili loše odgovorili, a uz neka pitanja su i dodatne upute za učenje. Trenutno su vježbu isprobali 135 puta.

Nastavnik u rezultatima testa ima detaljan uvid u izvedbu svakog učenika (od vremena koje je utrošeno do toga da se može vidjeti na kojim pitanjima je učenik pogriješio).

Uz zadatke za vježbanje u tečajeve su za sada uključeni linkovi na tekstove na internetu, video isječke i dio prezentacija koje se koriste na nastavi je dignut u tečaj.

Učenici se polako privikavaju na cijeli sustav i na kraju godine ćemo kroz upitnik ispitati njihovo razmišljanje o korištenju kombinirane nastave na Loomenu. Trenutno je upisano 56 učenika.

Vjerujem da se uvođenje Moodlea u nastavu može dugoročno isplatiti. Uz proširenje sadržaja koji bi učenicima bili dostupni učenici bi se naviknuli na korištenje takvog oblika učenja i vježbanja. Ne treba očekivati potpuni odaziv, ali može biti od velike pomoći učenicima koji ga žele koristiti.

Literatura

  1. Grundler, D., Rolich, T., Šutalo S. “Praktična iskustva primjene e-učenja u srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi”, 2012., URL: http://www.sanda-sutalo.from.hr/sadrzaji/autor/mipro_2012.pdf (pristupano: 12.1.2014.)
  2. Moodle, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle (pristupano: 12.1.2014.)
  3. Moodle: About, URL: https://moodle.org/about/ (pristupano: 12.1.2014.)
  4. Stunković, V. “Gospodarska škola čakovec: Iskustvo sa stručnog usavršavanja u Španjolskoj”, URL: http://www.emedjimurje.hr/skolski-kutak/gospodarska-skola-cakovec-iskustvo-sa-strucnog-usavrsavanja-u-spanjolskoj (pristupano: 12.1.2014.)