Učenici 2.a razreda (opća gimnazija) su u proteklom tjednu imali priliku probiti led u online vježbanju na Loomenu. Pripremali su se za pisanu provjeru iz povijesti i vježbanje na Loomenu im je bila prilika za testiranje znanja.

Sastavljanje pitanja za vježbanje (ispit) na Loomenu

Sastavljati pitanja za vježbanje i provjeravanje je uvijek izazov za nastavnika, a prilikom korištenja Loomena treba se još malo naviknuti na određene uvjete koje postavlja sama aplikacija. Obzirom na format u kojem su pitanja postavljena na Državnoj maturi i na iskustvo koje sam stekao radeći za NCVVO mogu zaključiti da bi bilo najidealnije sva pitanja postaviti u obliku višestrukog odabira. To je format koji jako odgovara Moodle aplikaciji. Doduše, ukoliko želimo da takva pitanja budu kvalitetno postavljena uključujući i odgovore onda moramo izdvojiti znatnu količinu vremena.

Za sada koristim sljedeće tipove Moodle zadataka: višestruki odabir, točno/netočno, kratki odgovor i numeričko. U svaki tip zadataka mogu se dodati kraće i duže upute, slikovni materijali i sl. Izuzetno se važnim pokazalo predviđanje potencijalnih učeničkih odgovora.

To jako dolazi do izražaja kod pitanja s kratkim odgovorima. Nastavnik mora predvidjeti svaki oblik točnog odgovora. Npr. kod pitanja u kojima odgovor može biti “Dmitar Zvonimir” treba predvidjeti i označiti kao točan svaku varijantu tog odgovora: Dmitar Zvonimir, kralj Dmitar Zvonimir, Zvonimir, kralj Zvonimir, Zvonimir, itd. Slično je kod brojnih drugih odgovora. Naravno neke stvari se mogu predvidjeti i prije samog početka ispita jasno istaknuti pravila pisanja određnih pojmova.

Svakom pitanju morate prvo odrediti kategoriju pitanja. To recimo omogućava da kreirate kategoriju “1. pisana provjera” i u njoj podkategorije po temama. Na taj način možete izraditi vježbu ili igre poslije svake teme, a sve zajedno uključiti u vježbu prije ispita.

Zatim postavljate sam tekst pitanja u koji možete dodati fotografije, lente, mape i druge grafičke priloge.

Možete napisati općenitu povratnu informaciju koju će učenik vidjeti tijekom pregleda svojih rezultata. Tu možete navesti točan odgovor i gdje u udžbeniku mogu pročitati više o tome.

Ukoliko se u odgovoru pišu imena možete odrediti da su važna velika početna slova, pa će Loomen automatski paziti da se ne priznaju odgovori s malim početnim slovom.

Među odgovorima morate predvidjeti na koji sve način učenici mogu odgovoriti. Za svaki točan odgovor morate označiti da je 100%.

Imao sam dosta pogrešaka u kreiranju ovog prvog ispita odnosno odgovora, ali su učenici bili vrlo susretljivi u dojavi nelogičnosti. Također kao nastavnik možete pregledati svaki učenički pokušaj rješavanja i onda sami možete zamijetiti svoju pogrešku u kreiranju pitanja ili odgovora.

Reakcije učenika

Za prvo vježbanje u bazi pitanja je kreirano 98 pitanja. Ispiti su kreirani tako da se pri svakom pokušaju iz baze izvlači 12 nasumičnih pitanja. Učenici su od 9. do 15. siječnja rješili 448 ispita uz prosječnu ocjenu 3,72.

Na stvarnoj pisanoj provjeri korištena su pitanja iz iste baze. Dio ih je doslovce kopiran, a drugi dio je u ponešto preoblikovan. Ispit je imao 20 pitanja. Vrijedi istaknuti da je bila samo jedna negativna ocjena. Učenik je na Loomenu 3 puta pokušao rješiti test u prosječnu ocjenu 4.

Učenici koji su sudjelovali u prvom većem vježbanju ispunili su kratke upitnike. Postavljeno im je samo 6 pitanja. 29 učenika je sudjelovalo u ispitivanju.

U posljednjem pitanju su u tablicu morali ispisati prednosti odnosno nedostatke vježbanja na Loomenu. Kao prednosti su naveli:

 • dobro ponavljanje,
 • nije potrebno štrebati gradivo iz udžbenika,
 • dobro ponovljeno gradivo,
 • dobar način sladavanja gradiva i vježbanje,
 • super ponavljanje,
 • mogućnost da vidimo neka pitanja,
 • lakše učenje,
 • ponavljanje gradiva u 5 min, a puno se nauči, čak su sitne greške u pravopisu dobrodošle jer učenik ide 2 puta rješavati da bi ispravio tu glupu grešku i tako dodatno nauči gradivo. Laka pristupačnost Loomenu isto donosi pozitivu kod učenja. Sve 5 ali kad ne bi administrator bio toliko aktivan na njemu i ako nema aktivnosti na Loomenu (nove objave, zanimljivosti, ispiti) on bi bio čista glupost.
 • detalji, razumljivost, izračun ocjena i postotaka,
 • lakše pripremanje za test i lakše snalaženje u gradivu,
 • puno stvari si lakše zapamtim i zanimljivije mi je učiti,
 • puno stvari zapamtim odmah nakon odgovorenog pitanja,
 • lakše učenje gradiva, zanimljivo je, korisno i zabavno,
 • mogućnost vježbanja i tako dobijemo bolje ocjene,
 • mnogo dobrih pitanja, super za ponavljanje,
 • puno stvari si zapamtim nakon ispita, a to je kao ispit pa mi jako pomaže,
 • mogućnost ponavljanja i lakše si zapamtim podatke jer si ih više puta ponovimo,
 • puno nam je olakšano učenje, mislim da si lakše zapamtimo gradivo,
 • lakše zapamtimo gradivo,
 • pomoću pitanja mogu jako dobro vježbati gradivo,
 • lakše pamćenje imena i godina, učenje na greškama, napokon učenje koje je bilo zabavno,
 • lakši način ponavljanja,
 • puno stvari mogu brže upamtiti,
 • bolje se može izvježbati naučeno gradivo,
 • temeljito ponavljanje, zabavnost.

Kao nedostatke su naveli:

 • loša izrada,
 • ne prima neke odgovore,
 • ne prima odgovore u drugom padežu,
 • treba dugo sjediti pred računalom,
 • premalo mogućnosti odgovora,
 • krivo ispravljena rješenja,
 • pogrešan pravopis,
 • mali problemi oko prihvaćanja odgovora,
 • nema razgovora sa profesorom, premalo pitanja,
 • ispravlja greške koje nisu greške,
 • ne priznaje ako je odgovor u drugom padežu,
 • greške koje nisu greške, a ispravi nam ih,
 • više vremena provodimo na internetu,
 • nije još usavršen.

Bilo bi zanimljivo razgovarati o razini stresa pred ispit. Zanima me je li možda korištenja Loomena umanjilo stres pred ispit?

Zaključci

Vježbanje na Loomenu ima potencijala. Meni kao nastavniku predstavlja izazov na duži vremenski period i pretpostavljam da se ovako organizirani dopunski sadržaji mogu dugoročno isplatiti. Sigurno mi može koristiti promišljanje o načinima predstavljanja sadržaja na različite načine. Vježbanje na Loomenu je blisko klasičnom ponavljanju uz radnu bilježnicu ili radne listiće uz poboljšanja poput da je učenicima dostupno svugdje gdje imaju vezu na internet, dostupno u svako vrijeme i sami biraju kada će rješavati, nakon predaje odgovora odmah dobe povratne informacije o rješenim zadacima, broju bodova i ocjenu.