Prezentacija je održana uz predavanje na županijskom stručnom vijeću za građanski odgoj i obrazovanje Međimurske županije 21. siječnja 2015. godine.