Facebook račun sam otvorio negdje krajem listopada 2008. godine sa osnovnim ciljem promoviranja projekta “Učenje o ljudskim pravima na primjeru holokausta” kojeg je tijekom školske godine 2008./2009. provodila Povijesna grupa Osnovne škole “Petar Zrinski” Šenkovec. Namjera je bila informirati javnost putem internetske mreže i na taj način prikupiti što veću potporu domaće i strane javnosti. Nažalost moram konstatirati da su me zlonamjerne insinuacije i lažne optužbe od strane određenih ljudi koje ugrožavaju moj profesionalni ugled prisilile da obrišem Facebook račun. Napominjem da me roditelji i učenici mogu i nadalje kontaktirati putem e-maila sa pitanjima vezanima uz nastavu i povijest općenito.