Neki su učenici primijetili da se godina Hrvatsko-ugarske nagodbe razlikuje u mom predavanju (i zapisivanju na ploču) od godine napisane u udžbeniku. Izgleda da se autorima Alfinog udžbenika za sedmi razred osnovne škole potkrala mala greška.

Tako u udžbeniku na stranici 122 piše:

“Godine 1867. ban je proveo izbore za Sabor osiguravši pritom nasiljem i prijevarama većinu unionistima. Ovakav unionistički sabor sklopio je još iste godine dogovor s Mađarima koji je poznat pod nazivom Hrvatsko-ugarska nagodba.”

Ako pogledamo tekst Nagodbe na dnu možemo uočiti:

Dano u stolnom i glavnom Našem gradu Beču na dan osmoga studenoga godišta spasa hiljadu osam sto šezdeset i osmoga; vladanja Našega dvadesetoga.

Znači radi se o 1868. godini!

Istu potvrdu možete naći i u izvorišnim osnovama hrvatskog Ustava:

“u Hrvatsko-ugarskoj nagodbi 1868. godine o uređenju odnosa između Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije i Kraljevine Ugarske na temelju pravnih tradicija obiju država i Pragmatičke sankcije iz godine 1712.;”