Kombinacija povijesnih i socioloških bisera.

Tko je kraj Krapine otkrio nalazište neandertalca? Ivan Kukuljević Sakcinski / Dragutin Damjanović Kramberger

Nabroji tri ilirska plemena? Asirci, Sumerani, Babilonci / Jonjani, Eoljani i Ahejci / Huni, Iliri i Vandali

Kojim događajem počinje muslimanska era? Kolumbovim otkrićem Amerike

Koja je najpoznatija fenička kolonija? kasta

Kada je Rim postao republika? nakon pada Zapadnog Rimskog Carstva 476. god / za vrijeme cara Augusta / smrću Cezara 1044. godine prije Krista

Kako nazivamo egipatsko pismo? klinasto

Što je Minotaur? Mumija koja se mumificira (balzamira) i zatim se stavi u sarkofak i u grobnicu / mitsko biće s glavom čovjeka i s tijelom konja / biće s 1 okom, jako velikog obujm, on jede ljude

Kako se podijelio narod u Rimu? na perzijance i plebejce

Tko je utemeljitelj hrvatske kritičke historiografije? Herodot / Juraj Ratkaj / Ivo Andrić

Koju je životinju pripitomio neandertalac? vola

Pojasni događaje u grčko-perzijskom ratu? Sparta je zavladala, a Atena odustala / Perzija je jako nadjačala te je izbio rat među njima, no grčki polisi nisu pobijedili, a ni perzijanci jer su oslabili, tek ih je porazio Aleksandar / rat s mnogo puno gubitaka

Tko je podigao polis Atenu? Periklo / Grci / Rimljani

Nabroji četiri naroda Mezopotamije? Sumerani, Egipćani, Feničani i Plebejci

Kako se nazivaju zastupnici plebejaca u senatu? cehovi

Tko su kiklopi? ljudi koji čuvaju labirint

Kojim događajem počinje grčka era? prosvjetljenjem

Kakav je bio odnos cara Teodozija prema kršćanstvu? prihvatio kršćanstvo odmah kad je čuo

Kako se nazivaju prvi stanovnici Indije? Indijanci

… i još nekoliko socioloških:

Što je društvena uloga? to je društveno shvaćanje da svatko u društvu ima određenu ulogu i mjesto

Što je pozitivizam? pozitivizam jest pogled pojedinca koji gleda na “svijetlije” strane svijeta

Koji je središnji problem istraživanja konfliktne teorije? ako istražujemo konflikt on neće biti u “svome prirodnom stanju” jer će se strane u sukobu znati da su promatrane pa će modificirati konflikt

Što se uči tijekom sekundarne socijalizacije? uče se ona “profinjena” pravila i društvene norme

Koje su karakteristike sekundarnih grupa? to su grupe predodređene vlastitim odabirom i stilom života (skinsi, pankeri, metalci)

Navedi dva teoretičara funkcionalizma! Partson i Matson