Premda postoji već duže od dvije godine pravo je iznenađenje naletjeti na online bazu domaćih filmova koji se mogu koristiti u nastavi povijesti. CARNetov video portal Baltazar je kategoriziran po predmetima, a u kategoriji povijest su 52 filma. 

Većina je filmova iz starije produkcije Filmoteke 16 i slične, koji su digitalizirani i prilagođeni za online prikaz. Napominjem da se ne mogu skidati već vam je za gledanje potrebna internet veza. Filmovi su različitog trajanja na nastavnicima je odluka kako ih koristiti u nastavi. Sadržajima na Portalu Baltazar mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHrHr (to su one e-mail adrese koje nastavnici i učenici mogu dobiti u školama). Popis naslova:

 • Stari zagrebački cehovi
 • Turska osvajanja I.
 • Turska osvajanja II.
 • Korčula
 • Karolinzi i Hrvati I. dio
 • Karolinzi i Hrvati II. dio
 • Pula u antici
 • Knin i njegovi spomenici
 • Skradin i Krka
 • Krčke šetnje
 • Počeci kršćanstva I. dio: od vjere do učenja
 • Počeci kršćanstva II. dio: od učenja do crkve
 • Industrijska revolucija u Engleskoj
 • Povijesna pripovijest
 • Hrvatsko kraljevstvo I. dio
 • Hrvatsko kraljevstvo II. dio
 • Hrvatsko kraljevstvo III. dio
 • Glagoljica u kamenu
 • Glagoljaši u Gutembergovoj galaksiji
 • Stjepan Radić
 • Banovina Hrvatska
 • Stari Rim
 • Atenska demokracija
 • Povijest hrvatskog državnog grba
 • Dioklecijanova palača u Splitu
 • Hrvatske zemlje i Francuska revolucija
 • Ivan Mažuranić – ban pučanin
 • Uskoci
 • Mletački lav u Dalmaciji
 • Bizant na Jadranu
 • Josip Juraj Strossmayer između stvarnosti i iluzije
 • Hrvatska i stvaranje jugoslavenske države
 • Banska Hrvatska (1883.-1903.)
 • Povijest hrvatske zastave i himne
 • Versailleski ugovor (Weimarska Njemačka I.)
 • Put u diktaturu (Weimarska Republika II.)
 • Postanak SAD-a
 • Apsolutizam u Francuskoj: Kralj Sunce Louis XIV.
 • Prva stoljeća kršćanstva u Hrvata I. dio
 • Prva stoljeća kršćanstva u Hrvata II. dio
 • Prva stoljeća kršćanstva u Hrvata III. dio
 • Anžuvinci i hrvatske zemlje I. dio
 • Anžuvinci i hrvatske zemlje II. dio
 • Vojna krajina u Hrvatskoj I. dio
 • Vojna krajina u Hrvatskoj II. dio
 • Vojna krajina u Hrvatskoj III. dio
 • Vojna krajina u Hrvatskoj IV. dio
 • Industrijska arhitektura Rijeke
 • Hvarske šetnje
 • Palača (Dioklecijanova palača u Splitu)

CARNet o portalu Baltazar

Na Portalu je objavljeno 711 video materijala u 13 kategorija. Kategorije su: ekologija i okoliš, fizika, hrvatski jezik, interdisciplinarna područja, kemija, likovna kultura / likovna umjetnost, povijest, priroda i biologija, priroda i društvo, strani jezici, tehnička kultura, zdravlje i zaštita te zemljopis.

Portal Baltazar je napravljen na open source platformi Mediacore koja je napisana u Pythonu, a svi video materijali su komprimirani H.264 kodekom koji se danas najviše koristi na webu. Za potrebe Portala Mediacore je lokaliziran te je prevedeno 465 fraza (1729 riječi), a prijevod je dostupan opensource zajednici.

Portal Baltazar je ujedno i prilagođen za mobilne platforme te koristi HTMLv5 player za prikaz sadržaja.

Link: https://baltazar.carnet.hr/ssologin/