Krajem kolovoza u Den Haagu je održan drugi radni sastanak ekspertnog tima u projektu “Innovative History Education for All“. Trogodišnji projekt se provodi u sklopu dugotrajnog projekta razvoja historiografskog portala Historiana. Nositelj projekta je europska udruga nastavnika povijesti EuroClio. Koordinatori projekta su Steven Stegers i Judith Geerling. Članovi ekspertnog tima su Pascal Tak, Helen Snelson, Natia Pirtskhalava, Richard Kennett, Súsanna Margrét Gestsdóttir i Miljenko Hajdarović.

Projekt ima nekoliko faza aktivnosti:

  • procjena potreba – kako IKT može pomoći nastavnicima povijesti da svoj posao obavljaju što kvalitetnije;
  • prekogranična zbirka izvora – povjesničarima u nastavi trebaju različiti izvori kako bi što kvalitetnije kreirali multiperspektivnu nastavu; do takvih je izvora teško doći i često je jezik dodatan problem; sastavni dio projekta je kreiranje zbirki izvora koje ne moraju biti velike već nastavnicima dati mogućnost kreiranja izazovne nastave;
  • online nastavni alati – cilj projekta je razvoj četiri potpuno nova online alata za nastavu povijesti; posebnost alata je što se razvijaju isključivo za razvoj kritičkog povijesnog mišljenja i potiču korištenje digitaliziranih povijesnih izvora
  • primjeri online aktivnosti
  • višejezični korisnički priručnik (na 28 jezika)
  • izvještaj o obrazovnim politikama i kurikulumu – izvještaj o preoblikovanju europskih kurikuluma povijesti sa sadržajno orijentiranih na orijentaciju prema kompetencijama učenika će izraditi Georg-Eckert institut za međunarodno proučavanje udžbenika

U dosadašnjem radu smo proučili kako tijek nastavnog procesa pri podučavanju povijesti možemo unaprijediti korištenjem IKT-a. Cilj pritom nije samo koristiti tehniku zato jer nam je na raspolaganju ili samo zamijeniti medij (udžbenik za projektor) već kreirati alate koji će angažirati nastavnike i učenike u kreiranju i istraživanju. Na prošlom sastanku smo konačno zaključili koja ćemo 4 alata poslati u produkciju, te u nastavku projekta testirati. Dio procesa bila je i analiza 45 alata koji već postoje na Internetu, a preporučili su ih studenti veleučilišta Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Alati će u javno testiranje i pilotiranje u školskoj godini 2016./2017. godine.