Nakon što je prije pet godina ukinuto, ocjenjivanje na polugodištu uskoro bi opet trebalo biti vraćeno. Prijedlog je pripremljen za javnu raspravu, a već sada mnogi se pitaju nije li to suprotno najavama da bismo trebali učiti za život, a ne za ocjenu? Prilog N1 televizije.

Izdvojeno iz članka dostupnog na ovom linku:

No što je svrha ocjene i je li ona jedino učinkovito sredstvo u praćenju napretka učenika?

Profesor povijesti i sociologije Miljenko Hajdarović objašnjava da je “ocjenjivanje dio procesa vrednovanja u kojem od učenika dobijemo povratne informacije o razvoju njegovih vještina, o usvojenosti određene faktografije i sposobnosti kritičnog promišljanja. Ujedno to je dio procesa učenja jer učenik u komunikaciji s nastavnikom prima povratne informacije o svojim zaključcima”.

Što se tiče problema kampanjskog učenja, Hajdarović upozorava da “nije toliko problem hoćemo li imati polugodišnju ocjenu koliko pitanje planiranja nastave od strane učitelja. Ono što nikako nije u redu je promjena pravila u već započetoj godini. Nastavnici su izradili nastavne planove i unutar škole uskladili vremenik pisanih provjera”.

No pitanje je i imamo li uopće provjeren i ustaljen sustav koji bi svim učenicima i učenicama omogućio jednake uvjete i mjerila ocjenjivanja, a na tragu dobrih primjera svjetske prakse?

Hajdarović podsjeća: “U kurikularnoj reformi je izrađen prijedlog vrednovanja i ocjenjivanja upravo na kombinaciji hrvatskog i svjetskog iskustva. Nadam se da ga Ministarstvo neće ignorirati u trenutno selektivnom pristupu Cjelovitoj kurikularnoj reformi”.

Trčanje za ocjenama umjesto učenja

Što se njega tiče, on “ne vidi apsolutno nikakvu korist od povratka ocjena na polugodištu”. “U nedostatku sustavnog istraživanja na tu temu mi samo temeljem osobnog i kolegijalnog iskustva možemo govoriti o ovoj temi. Ono u što sam siguran je da ocjene na polugodištu samo dodatno birokratski opterećuju nastavu i negativno utječu na kvalitetu poučavanja. Opet se ocjena stavlja u prvi plan”, upozorava Hajdarović.

Izvor: http://hr.n1info.com/Vijesti/a255497/Vracaju-ocjene-na-polugodistu-a-ucimo-za-zivot-ne-ocjenu.html