Michael George Francis Ventris (1922. – 1956.), engleski arhitekt i arheolog amater. Bio je nadaren za jezike i nakon sudjelovanja u Drugome svjetskom ratu (navigator u RAF-u) diplomirao je arhitekturu. Kao jezikoslovac postavio si je težak zadatak da razbije staro kretsko linearno pismo. Sa samo 30 godina na radiju BBC je objavio senzacionalno otkriće da je dešifrirao linearno B pismo, najstarije europsko pismo. S jezikoslovcem J. Chedwickom objavio je rezultate svojih istraživanja koja pokazuju da je kretsko-mikenski jezik arhaičan oblik grčkog jezika.