Učenici sedmih razreda su kao domaću zadaću mogli nacrtati karikaturu osobe koja je na neki način obilježila drugu polovicu 19. stoljeća u Hrvatskoj. Osnovni cilj takve zadaće je uvidjeti kako učenici povezuju važne osobe hrvatske povijesti s njihovim djelovanjem ili događajima u kojima su sudjelovali. 

Učenicima je važno napomenuti da karikature nisu realistični crteži već da autori u njima preuveličavaju neka fizička ili druga obilježja pojedinca kojeg prikazuju. Karikature često imaju i određenu humorističku ili podrugljivu dimenziju. Prema “Humoru u nastavi” Milana Matijevića (1994.) nadareni učenici se prepoznaju upravo po mogućnosti korištenja humora u nastavi.