Prije dva dana vrata je otvorio tradicionalni Frankfurtski sajam knjiga u fizičkom i virtualnom obliku. Sajam koji se redovito održava sredinom listopada od 1949. godine tijekom vremena prerastao je u najveće svjetsko okupljanje izdavača i ljubitelja knjige. U predpandemijsko vrijeme privlačio je blizu 300 000 posjetitelja. Prvi dan sajma, obilježila je ceremonija dodjele nagrada BELMA (Best European Learning Materials Awards). Raduje da su među dobitnicima bili i naši izlagači.

Nagrade BELMA od 2009. godine dodjeljuje Europska grupacija izdavača obrazovnih materijala (EEPG) uz podršku Međunarodnog udruženja za istraživanje udžbenika i obrazovnih medija (IARTEM) i Frankfurtskog sajma knjiga. Nagrade se dodjeljuju u četiri kategorije – od vrtića/predškola do završetka srednjih škola. Udžbenike prema setu osam načela kvalitete (relevantnost, transparentnost, pouzdanost, privlačnost, fleksibilnost, generativnost, sudjelovanje i socijalizacija) recenzira tročlani stručni žiri. Načela su široki pojmovi koji su razvijeni povezivanjem široko korištenih koncepata kvalitete s trenutnim teorijama učenja i poučavanja. Svako načelo podijeljeno je u nekoliko podnačela koja predstavljaju različite dimenzije.

Hrvatski izdavač Profil Klett redovito sudjeluje u natjecanju za ovaj svojevrstan Oscar za najbolje obrazovne materijale. Na natjecanju 2011. godine izdavačka kuća Profil osvojila je zlato za predškolski obrazovni materijal Figo uči čitati i srebro za nastavni materijal za hrvatski jezik Priča o jeziku 3. Prije dvije godine žiri je posebnu nagradu dodijelio izdanju Opažam, oblikujem 5, udžbeniku i digitalnim obrazovnim sadržaja za likovnu kulturu za peti razred osnovne škole. Prošle godine zlatnu europsku nagradu Belma osvojila je Šestica, čitanka iz hrvatskog jezika za šeste razrede.

Na ovogodišnjoj dodjeli nagrađena su dva izdanja iz Hrvatske. Vremeplov 7, udžbenički komplet za poučavanje Povijesti u sedmome razredu i New Building Blocks 3, udžbenik za engleski jezik. Oba naslova nagrađena su srebrnim plaketama.

Tročlani recenzentski tima nagrade BELMA ističe pozitivne karakteristike udžbenika Vremeplov 7 čiji su autori: Igor Despot, Gordana Frol i Miljenko Hajdarović.

O pozitivnim karakteristikama Vremelova 7 naš sugovornik Miljenko Hajdarović kaže – Tu je prije svega suvremeni, konzistentni i atraktivni set materijala visokokvalitetne produkcije. Ističe se jasan, informativan i korisnički pristupačan prijelom kojem treba dodati upadljivi izbor fotografija, široki izbor karikatura, tablica, grafičkih organizatora, lenti, karata i statističkih informacija. Potom organizacija u teme, umjesto na striktnu vremensku crtu, potiče kritičko mišljenje i aktivno sudjelovanje učenika. Jasno oblikovani zadatci potiču suradnju, pojasnio je naš sugovornik te nastavio:- Moramo se pohvaliti sa širokim izborom izvornih povijesnih tekstova i autentičnih materijala, a poseno je korisno ponavljanje i samoprocjena na kraju svake teme efikasno konsolidiraju naučeno.

Miljenko je posebno istaknuo kako su tekstovi i izvori objektivni i daju nepristranu sliku o ulozi Hrvatske na Balkanu. Tu je istaknuo Radni udžbenik za učenike s poteškoćama koji pruža dobru podršku bez patroniziranja.

Istaknuta prirodna integracija s građanskim obrazovanjem i drugih međupredmetnim područjima gdje je uključen širi kulturni i politički kontekst. Za kraj je dodao kako imponira široki raspon zadataka i aktivnosti koje potiču aktivno sudjelovanje, kritičko mišljenje i refleksiju, omogućuju individualizaciju i diferencijaciju.

Osim toga tu se nalaze bogati tematski isprepleteni digitalni sadržaji kao i dobar priručnik za učitelje koji sadrži zahtjeve kurikuluma, očekivane ishode, prijedloge aktivnosti i evaluacije.

Mi ćemo dodati kako je sve to objektivno i stručno procijeneno i kako je srebrna plaketa s pravom došla u ruke hrvatskog trolista.

Oduševljeni dobitnici nagrada su rekli – Mi smo praktičari koji godinama radimo u školi i zato smo pokušali napisati udžbenik koji bi nama odgovarao u radu u razredu. Tako da se izbjegne gomilanje faktografije i da pronađemo što više izvora koji bi pomogli učenicima da rade na materijalima. U udžbeniku se naviše pojašnjavaju sami procesi – riječi su Igora Despota, a Gordana se nadovezuje – Sretna sam što je udžbenik prepoznat kao inovativan i moderan. Nama je želja bila prenijeti gradivo na jasan i zanimljiv način kako bi potaknuli učenike na samostalno istraživanje. Izazov je bilo izabrati prave sadržaje – pisane i slikovne povijesne izvore koji će potaknuti interes i koje će učenici moći povezati sa svakodnevicom. Cilj nam je bilo osposobiti učenika koji će u ovim izazovnim vremenima biti odgovoran za sebe i svoju zajednicu.

Posebno nam imponira „naše gore list“ urednik, Miljenko Hajdarović iz Preloga koji je rekao – Izazov je bio izraditi nove materijale koji će barem malo promijeniti načine poučavanja u razredu. Uz mnogobrojne izvore u udžbeniku mi smo nastojali u radnoj bilježnici i digitalnim obrazovnim sadržajima dati još dodatnih izazova. Uz klasično ponavljanje mi smo dali još materijala za vježbanje povjesničarskih vještina. Meni kao uredniku i ostatku autorskog tima bilo je jako izazovno u ovo pandemijsko vrijeme u vrlo kratkom roku iznjedriti projekt koji će biti novi ne samo učenicima već i nastavnicima. Hvala kolegicama i kolegama iz uredništva, digitalne i grafičke službe Profil Kletta. Hvala i suradnicama i suradnicima na radnoj bilježnici, radnom udžbeniku za učenike s poteškoćama i digitalnim obrazovnim sadržajima.

Veličina njihovog djela time je veća jer je nastajala i nastala u vrijeme na koje nismo navikli i koje nas nažalost prati. Tko zna kako dugo pa će se možda već sutra morati prilagođavati novim izazovima.

Riječ, dvije o autorima.

Igor Despot (49) završio je dvopredmetni studij povijesti i filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu je prvo magistrirao i kasnije doktorirao s temom Balkanski ratovi (1912.-1913) u očima zaraćenih, percepcije i interpretacije. Doktorat mu je objavljen u SAD-u, Turskoj i Hrvatskoj, a pred kraj je i kosovsko izdanje na albanskom jeziku. Izabran je u zvanje znanstvenog suradnika i docenta. Do sad je objavio dvadesetak znanstvenih članaka te sudjelovao na dvadesetak znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Suautor je čitanke-priručnika za nastavnike Prvi svjetski rat te udžbenika Zašto je povijest važna 3 i Vremeplov 7. Zadnjih dvadeset godina radi po zagrebačkim osnovnim školama, a držao je predavanja i na fakultetima u Sofiji, Zagrebu i Prištini te na stručnim aktivima osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika.

Gordana Frol (64) završila je povijest i geografiju na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Radi kao učiteljica povijesti u OŠ Vežica u Rijeci u zvanju učiteljice savjetnice te provodi i nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja. Mentorica je pri izvođenju nastavne prakse studentima povijesti Filozofskog fakulteta u Rijeci. Članica je ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita iz povijesti. Mentorica je studentima Filozofskog fakulteta u provedbi projekta PerPeTuUM aGile. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća iz Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne škole PGŽ. Sudjelovala je u razvoju Kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja. Suautorica je udžbenika i radne bilježnice iz povijesti za 7. razred Vremeplov 7, priručnika za učitelje povijesti za 7. razred osnovne škole, priručnika iz GOO Učenik građanin za 5. i 6. razred i priručnika Učenici građani: informirani, aktivni i odgovorni za 7. i 8. razred te priručnika iz zavičajne povijesti Ča je ča. Sudjelovala je na brojnim seminarima i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autorica je stručnih članaka. Mentorirala je učenike u izradi projekata iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja te 23 puta sudjelovala na Državnoj smotri iz GOO. Pripremala je učenike za natjecanja iz povijesti, online natjecanja Koliko poznaješ Hrvatski sabor, smotru Da sam ja zastupnik/zastupnica u Hrvatskome saboru te Županijsko natjecanje iz zavičajne povijesti Ča je ča. Za postignuća u radu s učenicima na natjecanjima dobila je nagrade Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Hrvatskog sabora i Oskar znanja.

Miljenko Hajdarović (41) diplomirao je povijest i sociologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2020. godine doktorand je studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Radio je kao nastavnik u osnovnim i srednjim školama Međimurske županije od 2005. do 2018. godine. Sudjelovao je u radu stručnih skupina za izradu kurikuluma Povijesti i kurikuluma Politike i gospodarstva tijekom prve faze reforme obrazovanja (Cjelovita kurikularna reforma). Od 2018. godine radi kao urednik u izdavačkoj kući Profil Klett na tiskanim i digitalnim obrazovnim sadržajima. Urednik je i koautor više udžbenika, radnih bilježnica, radnih udžbenika i drugih obrazovnih materijala. Izlagao je na više nacionalnih i međunarodnih stručnih i znanstvenih okruglih stolova, skupova i konferencija. Surađivao je na projektima organizacije Euroclio, Kuće Anne Frank, Hermes, Edukacije za 21. vek i dr. Stipendist je USC Shoah Foundation, Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj. Sudjelovao u Pestalozzi i CEEPUS mobilnostima. Resi ga upornost uz krilaticu“ Nikada ne stati“. Da ne bi isticali samo Prelog, trebamo reći kako je naš laureat dugi niz godina živio u Sivici odakle su mu korijeni.

IZVOR: Grubić, M. (2021). Europska nagrada za međimurskog povjesničara Miljenka Hajdarovića iz Preloga. medjimurski.hr. URL: https://medjimurski.hr/europska-nagrada-za-medimurskog-povjesnicara-miljenka-hajdarovica-iz-preloga/