Tridesetak nastavnika sudjelovalo je na konferenciji “Upotreba digitalnih materijala u nastavi istorije i društveno-humanističkih predmeta” održanoj u prostorijama OOŠ “Vladislav Ribnikar” u Beogradu​. Organizatori Edukacija za 21. vek i Udruzenje za drustvenu istoriju Euroclio. Kao predstavnik EUROCLIO – European Association of History Educators pričao sam o projektima Historiana i IHEA, a u radioničkom dijelu sam predstavio primjenu Plickersa i Sutorija. Isprobali smo i kako izraditi “one take movie” na primjerima iz sociologije i povijesti.