Cijelu noć
čučeći pored
jednog od naših ljudi
masakriranog
stisnutih
usta
cereći se na pun mjesec
sa zagušenjem
u rukama
ušlih ravno
u moju tišinu
napisao sam
pisma puna ljubavi.

Nikad nisam bio
toliko
vezan za život.

Giuseppe Ungaretti